ایمو رویال

تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

 

  • افزایش توان دفاعی بدن در برابر انواع ویروس ها

  • افزایش ایمنی بدن در برابر بیماری های عفونی

  • کاهش عوارض ناشی از بیماری ها ی عفونی (کرونا)

  • %100 طبیعی حاوی گیاهان دارویی

ترکیبات اصلی: مواد موثره گیاهان: نعنا، آویشن، اسطوخودوس

گیاه نعناع فلفلی به دلیل دارا بودن ترکیبات منتول،منتون، ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی و همچنین اکسید کننده هایی مثل پیپر یتنون اکسید و ترپن ها فعالیت مهاری در برابر باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها دارد  مطالعات بسیاری در زمینه ی فعالیت ضد قارچی اسانس نعناع فلفلی به دلیل دارا بودن مقادیر بالایی از منتول،تیمول و کارواکرول در محیط آزمایشگاهی انجام گرفته است و بر همین اساس نشان داده شده است که این ترکیبات مهمترین اجزای مؤثر در فعالیت ضد قارچی و ضد میکروبی نعناع فلفلی هستند. .تیمول به عنوان ترکیب طبیعی ضد باکتریایی قوی، به تنهایی یا در ترکیب با سایر مواد ضد باکتریایی به کار برده می شود و نشان داده شده است که تیمول در برابر قارچ ها و مخمرهای بیماری زای آسپرژیلوس و کاندیداآلبیکنس اثرات مهار کنندگی بالایی دارد. .اسانس نعناع فلفلی قادر است از طریق جلوگیری از تغییر شکل در دیواره ی مخمر کاندیدا آلبیکنس مانع از ایجاد شکل پاتوژن و در نهایت باعث مهار عفونت می گردد. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که روغن نعناع فلفلی اثر ضد باکتریایی قوی داشته که می توان اثر آن را با اثر آنتی بیوتیک جنتامایسین برابر دانست. در تحقیقی دیگر کاربرد عصاره ی الکلی نعناع بر 66 نفر با سابقه ی Herpes انجام گرفت و مشخص شد که استفاده از عصاره ی الکلی نعناع فلفلی سبب مقاومت بیشتر نسبت به این بیماری شده است و نیز دوره ی التیام را در بیماران کوتاه تر کرده است.

در اندام هوایی اسطوخودوس ترکیبات اسانس، فلاونوئید، تانن و کومارین وجود دارد.اسانس این گیاه بیش از 40 ترکیب مختلف دارد که مهمترین آن ها لینالول، لینالیل استات، سینئول، نرول و بورنئول است. از سایر ترکیبات دارویی این گیاه می توان به ژرانیول، آلفاپینن، کامفور، اسید بوتیریک، اسید والریانیک، اسید اورسالیک و فلاونوئیدهای لوتئولین اشاره کرد

آویشن دارای اثرات ضد میکروبی بالایی می باشد.ترکیبات مؤثر ضد میکروبی آن فلاونوئیدهایی شامل آپی ژنین،نارینژین،لوتئولین و روغن های فرار حاوی تیمول و کارواکرول می باشد. عصاره ی هیدروالکلی برگ ها و سرشاخه های گلدار آویشن باغی دارای ترکیبات گوناگونی است که مهمترین آن ها تیمول و کارواکرول می باشد.که اثرات بیولوژیکی و درمانی عصاره ی گیاه را به این ترکیبات نسبت می دهند